Språkkafé 8. feb - En utenlandsk arkitekt sitt unike synspunkt, fra scratch med store drømmer

11. januar 2020

Linkedin      Facebook      Twitter

8. februar, kl. 14.00
Spor Arkitekter, Pilestredet 75D


Arkitekt Giovanna Trotta ønsker å snakke direkte til deg som deltar i språkkafeen:

«Jeg liker å tenke på meg selv som en ung arkitekt, som reiste til Norge med en koffert full av alle sine drømmer og beste evner. Året var 2007, og jeg følte at jeg hadde et stort potensiale og mange ideer. Men jeg visste ikke hvordan jeg kunne vise alt jeg kunne bidra med.

Etter 2 år som praktikant i Sveits, i 2007, flyttet jeg til Norge. Der startet jeg å lære meg norsk, samtidig som jeg begynte å jobbe som freelance industri-designer. Mesteparten av tiden jobbet jeg med offentlige bygninger slik som barnehager, helsebygninger, konkurranser, kundebehandling, prosjektledelse osv. I denne perioden jobbet jeg også som selvstendig næringsdrivende, da mest med bolig og næringsbygg.

Jeg vil gjerne snakke om min erfaring som en utenlandsk ung arkitekt som startet fra scratch i Norge. Jeg kjente ingen innen dette feltet, men jeg hadde mye entusiasme og følte at Norge var et land der det var gunstig å starte egen business.

Norge kan være et drømmeland for modige arkitekter. Det er derfor jeg er her for å fortelle min historie. Velkommen!»