Ett år med språkkafé

17. november 2017

Linkedin      Facebook      Twitter

Vi i Spor har gleden av å feire kaféens ettårsjubileum 2. desember, derfor inviterer vi alle venner som deltok i våre møter og selvfølgelig nye deltakere til å være med.

Vi møtes kl. 14:00 på samme sted.