Skogsnarveien

1/

  • Prosjektering
  • Type: Bolig
  • Sted: Ski
  • Størrelse: 11500 m2 BRA.
  • Oppdragsgiver: Ski Boligutvikling AS.

Skogsnarveien består av 5 bygninger i 2 til 4 etasjer, utformet som lengre og kortere bånd i nord-syd retning. Bygningsbåndene trappes opp og ned mot midten av hvert volum og ned i begge ender. Dette fører til varierte, sammensatte volumer med sprang både vertikalt og horisontalt. Intensjonen er å unngå en massiv og monoton bebyggelse, og heller bygge videre og ta opp dimensjoner fra omkringliggende boligbebyggelse og landlige omgivelser. Samme prinsipp gjelder i bearbeidelsen av fasader, hvor hovedmaterialer vil være lys tegl og trepanel.

Prosjektet består av 125 leiligheter. Alle leiligheter fremstår store og lyse, med sjenerøse utearealer i form av private markterrasser, balkonger og takterrasser. Samtlige leiligheter har direkte atkomst fra underliggende garasjekjeller.

Søknad om rammetillatelse, sendt juli 2015