Hagebyen

08. mai 2016

For å tilegne oss verdifulle erfaringer, dro vi til Hagebyen på Fornebu for å snakke med beboerne.