Frognerseterveien

29. mai 2015

Linkedin      Facebook      Twitter

Spor Arkitekter prosjekterer ny enebolig i oppdragsgivers hage. Tomten ligger i et etablert eneboligområde med sammensatt bebyggelse like ved Slemdal i Oslo. Eneboligen er plassert parallelt langs Frognerseterveien og tenkt i to etasjer med underetasje, hvorav første etasje er boligens hovedetasje. Boligens uttrykk spiller sammen med eksisterende bebyggelse gjennom naturlige materialer og rent volum, som brytes av et inntrukket inngangsparti og et utkraget karnapp. Rammesøknad innsendt.