Nycoveien - parallelloppdrag

1/

  • Vinnerforslag | Under prosjektering
  • Type: Plan | Bolig | Næring
  • Sted: Storo, Oslo
  • Størrelse: 24.200 m2 BRA, 275 leiligheter, 25-108 m²
  • Oppdragsgiver: Veidekke Eiendom AS

Planområdet ligger i et transformasjonsområde sentralt på Storo. Det foreslås en arkitektonisk utforming som tar i bruk kjente strukturer fra omegnen og kombinerer en lav karrébebyggelse med tre høye tårn. Bebyggelsen er lagt ut mot planområdets ytterkant og skaper en klar, bymessig avgrensning av gateløpene Vitaminveien, Nycoveien og Sandakerveien. Volumet åpnes i nordvest og syd, og knytter omkringliggende gater til en frodig kvartalshage. Den nederste etasjen langs Nycoveien og Vitaminveien trekkes inn en meter fra fasadelivet, dette gir en grønn buffersone til leilighetene i Nycoveien og en menneskelig overgang til mindre næringslokaler langs Vitaminveien.

Leilighetene varierer fra 1 til 4-roms, og alle beboerne vil i tillegg til private balkonger ha tilgang til felles takhager i høyden med utsikt til byen, fjorden og marka.