Lillebergtunet

1/

  • Plan | Prosjektering
  • Type: Plan | Bolig | Næring | Friområde
  • Sted: Ensjø, Oslo
  • Størrelse: 10.500 m2 BRA
  • Oppdragsgiver: Grenseveien 69 AS
  • Last ned prosjektark

Planområdet ligger i transformasjonsområde Ensjø, hvor det satses på boligutvikling i tråd med intensjonene i planleggingsprogrammet for Ensjø. Planen legger til rette for tre boligblokker. Bygningene er foreslått i 3 og 7 etasjer. Byggene tar opp i seg variasjon i høyder/ etasjetall i nærområdet. Den høyere delen er med på å markere Malehaugveien og overgangen til det øvre platået på Ensjø. Den lavere delen tar opp temaet fra lagerhallene og viderefører denne høydedimensjonen. Planen tillater et mindre areal til næring på inntil 400m2. i 1. etasje mot Grenseveien.

På hjørnet Grenseveien Malerhaugveien etableres en liten plass som via en bred trapp danner overgangen til gårdsrommet og videre tilknytning til Østre parkdrag. Planen tilrettelegger for en fremtidig åpning av Lillebergbekken.