Varsel om oppstart av detaljregulering

09. mai 2017

Bækkelagets Sportsklub (BSK) og Oslo idrettskrets (OIK) ønsker å omregulere et område ved Ekeberghallen. For mer informasjon om varsel om oppstart av detaljregulering for Ekeberghallen og Bækkelagets sports- og kulturarena i Oslo, klikk på lenkene nedenfor.

Innspill til planarbeidets sendes til Spor Arkitekter, postboks 5173 Majorstuen, 0302 Oslo/ [email protected], innen 06.06.2017