Språkkafé vol.1

02. november 2016

Spor Arkitekter is for the first time organizing an event for newly arrived/foreign architects in Norway. Be insider in a genuine architectural office here in Oslo on November 12 th 2016. Take a part in new series of meetings this winter – take a part in our newly established “Språkkafé” (Language café).

Spor Arkitekter kjører for første gang et arrangement for nylig ankomne/utenlandske arkitekter i Norge. Se innsiden av et arkitektkontor her i Oslo lørdag den 12. November 2016. Vær med på en serie med møter denne vinteren – vær med på vår nyetablerte “Språkkafé"!