Språkkafé vol.2

25. november 2016

Velkommen til vår andre språkkafé!

Tema denne gangen er kommunikasjon. Emnene vi skal gå gjennom er:
Vanlige ord og uttrykk man bruker i profesjonell sammenheng.
Hvordan å skrive en e-post til eksterne samarbeidspartnere og offentlige etater.
Hvis vi får tid: Hvordan man kommuniserer i møter.

Metodikk: Instruksjon, gruppearbeid, samtale
Ta med norsk ordbok og en liten notatbok til gloser.

Vi håper at du kommer!