Freelance - Arkitekt

01. september 2017

Spor Arkitekter søker engasjert arkitekt med minimum 6 års erfaring.

Vi har for tiden mange spennende oppdrag, og ønsker oss en som kan være med å drive frem disse prosjektene sammen med oss. I utgangspunktet vil vi tilby en avtale på timesbasis/freelance, frem til slutten av året.

Vi er ute etter en person med solid erfaring innen detaljprosjektering av større boligområder, som kan jobbe selvstendig men tilknyttet et team på kontoret. Vi jobber i Archicad, og det er en forutsetning at du behersker det som prosjekteringsverktøy. Det er også en betingelse at du snakker og skriver norsk. Vi ønsker at du sitter på kontoret vårt mens du jobber for oss.

Spor Arkitekter er et godt etablert kontor med 19 ansatte og holder til ved Bislett i Oslo. Vi har stort mangfold av oppdrag, med hovedvekt innenfor prosjektering av boliger, byplanlegging, samferdselsanlegg og ombygging/ rehabilitering.

Søknad, CV med referanser og et utvalg av relevante referanseprosjekter sendes per e-post til [email protected]. Søknader blir vurdert fortløpende.

Har du spørsmål kan du ta kontakt på telefon 22 93 14 20.

Vi gleder oss til å høre fra deg!Oppstart av detaljregulering Lilleakerveien 4f i Oslo

28. august 2017

Mustad Eiendom ønsker å endre gjeldende regulering for området som er vist i kartskissen. Området ligger ved Lysakerelva, nær Lysaker stasjon.

Planområdet er i dag regulert til bolig, kontor og forretning. I endringsforslaget vil det bli vurdert noe økning i tomteutnyttelse og maks. tillatt høyde. Tomtens egnethet for boliger skal også vurderes nærmere.Innsendt planforslag Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13

20. mars 2017

Planforslaget innebærer at dagens bebyggelse erstattes av ny boligbebyggelse i 4-8 etasjer, organisert rundt to store gårdsrom.

Planforslaget gir mulighet for å bygge inntil 365 boliger. Det er åpnet for å innpasse barnehage og noe utadrettet næring. Det er også utarbeidet et alternativ forslag der deler av Tranfabrikken i Peter Møllers vei 13 blir bevart.Nycoveien 2

16. februar 2017

Planforslaget er endelig sendt til politisk behandling.

Nå går vi i gang med forprosjektet.


Språkkafé vol.4

06. februar 2017

Velkommen til vår fjerde språkkafé!

Etter ønske fra flere blir dagens tema opprettelse og drift av aksjeselskap / enkeltpersonforetak i Norge. Har du et ønske om å etablere ditt eget kontor og bygge nettverk, kan det være en start å ta turen innom Språkkafeen lørdag 18. februar.

Kaffe serveres av Spor Arkitekter og faglig påfyll kommer fra Hallstein Guthu. Hallstein driver sitt eget kontor, HALLSTEIN, fra sin 57 kvadratmeter leilighet på Sofienberg i Oslo, du har kanskje sett han under Aftenpostens spalte, Oslohjem: Smarte måter å bo på.

Vi sees!Studietur 2016

04. oktober 2016

Årets studietur gikk til Venezia, hvor vi tillegg til fint vær og god mat, nøt by, kunst og arkitektur. Takk for turen!

Varsling oppstart reguleringsarbeid

22. august 2016

På vegne av OBOS Innlandet som forslagsstiller varsles det om utarbeidelse av detaljreguleringplan.

Industrigata 20, 2382 Brumunddal, Ringsaker Kommune

Planområdet størrelse, ca 2,8 daa

Nycoveien 2

20. mai 2016

Spor inviterte Veidekke til frokostseminar med tema «Fra plansak til byggesak». Det ble en god diskusjon med mange engasjerte deltakere!


Hagebyen

08. mai 2016

For å tilegne oss verdifulle erfaringer, dro vi til Hagebyen på Fornebu for å snakke med beboerne.


Villa Tugendhat

25. april 2016

Vi dro på utstillingen om Ludwig Mies van der Rohes kjente Villa Tugendhat på Villa Stenersen. Vel verdt besøket.


Spor Arkitekter drar på firmaseminar

04. mars 2016

Fredag 4. mars drar vi på firmaseminar til Jeløya Radio. Vi jobber to halve dager innenfor temaer tjenestedesign, kommunikasjon og stressmestring. Takk til Itera og Coach Team for inspirerende bidrag.


Spor Arkitekter satser grønt!

19. februar 2016

Vi ønsker å bli et grønnere kontor og har kjøpt 2 el-sykler. Alle ansatte oppfordres til å la egen bil og drosje stå og sykle til møter istedenfor.
Spireaveien 6 ute for salg

23. august 2015

På Løren prosjekterer Spor Arkitekter et nytt boligprosjekt for JM (Spireaveien 6 utvikling KS). Leilighetene ligger på 41 - 130 m² BRA, i et område omgitt av store grøntområder. Bebyggelsen er plassert rundt et parkmessig gårdsrom, og spenner fra fire til syv etasjer, der hvert bygg trappes ned en etasje.


Vinner av parallelloppdrag, Bispevika B9

19. juni 2015

Prosjektet omfatter prosjektering av 12.460 m² BRA leiligheter med 1.870 m² BRA bevertning-/ næringsareal i første etasje. Bebyggelsen skal følge en gjennomarbeidet helhetsplan for området og forholder seg direkte til Oslos nye havnepromenade. Prosjekteringen er i gang og vi ser frem til et tett samarbeid med ulike aktører og byggherren, Oslo Utvikling (OSU).


Frognerseterveien

29. mai 2015

Spor Arkitekter prosjekterer ny enebolig i oppdragsgivers hage. Tomten ligger i et etablert eneboligområde med sammensatt bebyggelse like ved Slemdal i Oslo. Eneboligen er plassert parallelt langs Frognerseterveien og tenkt i to etasjer med underetasje, hvorav første etasje er boligens hovedetasje. Boligens uttrykk spiller sammen med eksisterende bebyggelse gjennom naturlige materialer og rent volum, som brytes av et inntrukket inngangsparti og et utkraget karnapp. Rammesøknad innsendt.


Leiligheter ute for salg

25. mai 2015

Prosjektet med navnet Startskuddet er en del av Lørenskog Stasjonsby, utbygging av ca. 1000 nye boliger like ved Lørenskog stasjon. Boligblokken i seks etasjer består av 5 etasjer med i alt 55 leiligheter, samt nærings- og boarealer på gateplan. Etter byggherrens ønsker, Selvaag Bolig Lørenskog AS, er det lagt vekt på små leiligheter, ideelt for førstegangskjøpere.


Vinner av parallelloppdrag, Nycoveien 2

13. mars 2015

Spor Arkitekter vant parallelloppdrag for Nycoveien 2 og gleder oss til videre arbeid. Prosjektet går utpå planlegging og prosjektering av et nytt boligprosjekt på ca. 24.200 m2, sentralt på Storo. I samarbeid med byggherre, Veidekke Eiendom, har Spor et felles mål om å skape en arkitektonisk struktur som bidrar til å danne klart definerte gateløp, som er med på å gi Storo sin bymessige identitet.


Pionér med utsikt

01. mai 2014

Vårt prosjekt Stenbråtlia er omtalt over fem sider i Obosbladet. «Et helt nytt borettslag av passivhus reiser seg i Oslo. Men er kjøperene klare for framtidens energivennlige standard?».


Jerusalem Bru i Mur og Betong

01. januar 2012

Jerusalem Bru er omtalt i januarutgaven av Mur og Betong. «Jerusalem bru ble åpnet i september 2011. Med det fikk Sandaker/Torshov en ny og mer direkte forbindelse til grøntområdene langs Akerselva, og et viktig ledd i ’grønn rute’ kom på plass. Grønn rute er en sykkel- og gangforbindelse som følger grønne områder og turveier mellom Skøyen/Frognerparken og Torshovdalen/ Sinsen.»