Varsel om oppstart av detaljregulering

09. mai 2017

Bækkelagets Sportsklub (BSK) og Oslo idrettskrets (OIK) ønsker å omregulere et område ved Ekeberghallen. For mer informasjon om varsel om oppstart av detaljregulering for Ekeberghallen og Bækkelagets sports- og kulturarena i Oslo, klikk på lenkene nedenfor.

Innspill til planarbeidets sendes til Spor Arkitekter, postboks 5173 Majorstuen, 0302 Oslo/ [email protected], innen 06.06.2017


Vi søker arkitekt

06. april 2017

Kontoret vårt har økende oppdragsmengde og vi ønsker oss derfor en ny medarbeider. Vi søker en dyktig og engasjert arkitekt med 5 -10 års erfaring innenfor prosjektering av boliger, utarbeidelse av mulighetsstudier og gjerne reguleringsplanlegging.

For mer informasjon, sjekk stillingsannonsen nedenfor.

Søknad, CV med referanser og et utvalg av relevante referanseprosjekter sendes per e-post til [email protected]. Søknader blir vurdert fortløpende.

Har du spørsmål kan du ringe på telefon 22 93 14 20.

Vi gleder oss til å høre fra deg!


Innsendt planforslag Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13

20. mars 2017

Planforslaget innebærer at dagens bebyggelse erstattes av ny boligbebyggelse i 4-8 etasjer, organisert rundt to store gårdsrom.

Planforslaget gir mulighet for å bygge inntil 365 boliger. Det er åpnet for å innpasse barnehage og noe utadrettet næring. Det er også utarbeidet et alternativ forslag der deler av Tranfabrikken i Peter Møllers vei 13 blir bevart.Nycoveien 2

13. mars 2017

Nå har Oxivisuals laget nye illustrasjoner til Nycoveien 2.

Vi er i gang med forprosjekt!Nycoveien 2

16. februar 2017

Planforslaget er endelig sendt til politisk behandling.

Nå går vi i gang med forprosjektet.


Språkkafé vol.4

06. februar 2017

Velkommen til vår fjerde språkkafé!

Etter ønske fra flere blir dagens tema opprettelse og drift av aksjeselskap / enkeltpersonforetak i Norge. Har du et ønske om å etablere ditt eget kontor og bygge nettverk, kan det være en start å ta turen innom Språkkafeen lørdag 18. februar.

Kaffe serveres av Spor Arkitekter og faglig påfyll kommer fra Hallstein Guthu. Hallstein driver sitt eget kontor, HALLSTEIN, fra sin 57 kvadratmeter leilighet på Sofienberg i Oslo, du har kanskje sett han under Aftenpostens spalte, Oslohjem: Smarte måter å bo på.

Vi sees!


Språkkafé vol.3

25. januar 2017

Det er et nytt år og sist lørdag hadde vi språkkafe vol.3!

Vi oppsummerte hva vi snakket om på Språkkafeen i desember og gikk gjennom regelverk og prosedyrer. Nøkkelord var: Godkjenning, ansvarsrett, tiltaksklasser og kvalitetssystem.

Det er alltid hyggelig å se alle igjen og vi gleder oss til den neste Språkkafeen i februar.

Språkkafé vol.2

25. november 2016

Velkommen til vår andre språkkafé!

Tema denne gangen er kommunikasjon. Emnene vi skal gå gjennom er:
Vanlige ord og uttrykk man bruker i profesjonell sammenheng.
Hvordan å skrive en e-post til eksterne samarbeidspartnere og offentlige etater.
Hvis vi får tid: Hvordan man kommuniserer i møter.

Metodikk: Instruksjon, gruppearbeid, samtale
Ta med norsk ordbok og en liten notatbok til gloser.

Vi håper at du kommer!Språkkafé vol.1

02. november 2016

Spor Arkitekter is for the first time organizing an event for newly arrived/foreign architects in Norway. Be insider in a genuine architectural office here in Oslo on November 12 th 2016. Take a part in new series of meetings this winter – take a part in our newly established “Språkkafé” (Language café).

Spor Arkitekter kjører for første gang et arrangement for nylig ankomne/utenlandske arkitekter i Norge. Se innsiden av et arkitektkontor her i Oslo lørdag den 12. November 2016. Vær med på en serie med møter denne vinteren – vær med på vår nyetablerte “Språkkafé"!


Studietur 2016

04. oktober 2016

Årets studietur gikk til Venezia, hvor vi tillegg til fint vær og god mat, nøt by, kunst og arkitektur. Takk for turen!

Varsling oppstart reguleringsarbeid

22. august 2016

På vegne av OBOS Innlandet som forslagsstiller varsles det om utarbeidelse av detaljreguleringplan.

Industrigata 20, 2382 Brumunddal, Ringsaker Kommune

Planområdet størrelse, ca 2,8 daa

Nycoveien 2

20. mai 2016

Spor inviterte Veidekke til frokostseminar med tema «Fra plansak til byggesak». Det ble en god diskusjon med mange engasjerte deltakere!


Hagebyen

08. mai 2016

For å tilegne oss verdifulle erfaringer, dro vi til Hagebyen på Fornebu for å snakke med beboerne.


Villa Tugendhat

25. april 2016

Vi dro på utstillingen om Ludwig Mies van der Rohes kjente Villa Tugendhat på Villa Stenersen. Vel verdt besøket.


Spor Arkitekter drar på firmaseminar

04. mars 2016

Fredag 4. mars drar vi på firmaseminar til Jeløya Radio. Vi jobber to halve dager innenfor temaer tjenestedesign, kommunikasjon og stressmestring. Takk til Itera og Coach Team for inspirerende bidrag.


Spor Arkitekter satser grønt!

19. februar 2016

Vi ønsker å bli et grønnere kontor og har kjøpt 2 el-sykler. Alle ansatte oppfordres til å la egen bil og drosje stå og sykle til møter istedenfor.
Spireaveien 6 ute for salg

23. august 2015

På Løren prosjekterer Spor Arkitekter et nytt boligprosjekt for JM (Spireaveien 6 utvikling KS). Leilighetene ligger på 41 - 130 m² BRA, i et område omgitt av store grøntområder. Bebyggelsen er plassert rundt et parkmessig gårdsrom, og spenner fra fire til syv etasjer, der hvert bygg trappes ned en etasje.


Vinner av parallelloppdrag, Bispevika B9

19. juni 2015

Prosjektet omfatter prosjektering av 12.460 m² BRA leiligheter med 1.870 m² BRA bevertning-/ næringsareal i første etasje. Bebyggelsen skal følge en gjennomarbeidet helhetsplan for området og forholder seg direkte til Oslos nye havnepromenade. Prosjekteringen er i gang og vi ser frem til et tett samarbeid med ulike aktører og byggherren, Oslo Utvikling (OSU).


Frognerseterveien

29. mai 2015

Spor Arkitekter prosjekterer ny enebolig i oppdragsgivers hage. Tomten ligger i et etablert eneboligområde med sammensatt bebyggelse like ved Slemdal i Oslo. Eneboligen er plassert parallelt langs Frognerseterveien og tenkt i to etasjer med underetasje, hvorav første etasje er boligens hovedetasje. Boligens uttrykk spiller sammen med eksisterende bebyggelse gjennom naturlige materialer og rent volum, som brytes av et inntrukket inngangsparti og et utkraget karnapp. Rammesøknad innsendt.


Leiligheter ute for salg

25. mai 2015

Prosjektet med navnet Startskuddet er en del av Lørenskog Stasjonsby, utbygging av ca. 1000 nye boliger like ved Lørenskog stasjon. Boligblokken i seks etasjer består av 5 etasjer med i alt 55 leiligheter, samt nærings- og boarealer på gateplan. Etter byggherrens ønsker, Selvaag Bolig Lørenskog AS, er det lagt vekt på små leiligheter, ideelt for førstegangskjøpere.


Vinner av parallelloppdrag, Nycoveien 2

13. mars 2015

Spor Arkitekter vant parallelloppdrag for Nycoveien 2 og gleder oss til videre arbeid. Prosjektet går utpå planlegging og prosjektering av et nytt boligprosjekt på ca. 24.200 m2, sentralt på Storo. I samarbeid med byggherre, Veidekke Eiendom, har Spor et felles mål om å skape en arkitektonisk struktur som bidrar til å danne klart definerte gateløp, som er med på å gi Storo sin bymessige identitet.


Pionér med utsikt

01. mai 2014

Vårt prosjekt Stenbråtlia er omtalt over fem sider i Obosbladet. «Et helt nytt borettslag av passivhus reiser seg i Oslo. Men er kjøperene klare for framtidens energivennlige standard?».


Jerusalem Bru i Mur og Betong

01. januar 2012

Jerusalem Bru er omtalt i januarutgaven av Mur og Betong. «Jerusalem bru ble åpnet i september 2011. Med det fikk Sandaker/Torshov en ny og mer direkte forbindelse til grøntområdene langs Akerselva, og et viktig ledd i ’grønn rute’ kom på plass. Grønn rute er en sykkel- og gangforbindelse som følger grønne områder og turveier mellom Skøyen/Frognerparken og Torshovdalen/ Sinsen.»